ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: POETRY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1505-9057
2 AKCENT. LITERATURA I SZTUKA. KWARTALNIK 0208-6220
3 Akord. Revue pro Literaturu, Umění a Život 0862-6715
4 Colloquia Litteraria 1896-3455
5 Dydaktyka Literatury 0324-8682
6 Estudios Hispánicos 2084-2546
7 "Fraza". Poezja - proza - esej 1230-4832
8 Konteksty Kultury 2083-7658
9 Literaturoznawstwo 1897-340X
10 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1233-8680
11 Prace Polonistyczne 0079-4791
12 Radostowa. Ilustrowany miesięcznik społeczno-kulturalno-literacki 1428-5800
13 Roczniki humanistyczne 0035-7707
14 Socjolingwistyka 0208-6808
15 Strony : Opolskie Pismo Społeczno-Kulturalne 1233-1805
16 Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 1689-6106
17 Tematy i Konteksty 2299-8365
18 XLinguae.eu European Scientific Language Review 1337-8384