ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: PHILOSOPHY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica 0208-6107
2 Analecta Cracoviensia 0209-0864
3 ANALECTA NIPPONICA. JOURNAL OF POLISH ASSOCIATION FOR JAPANESE STUDIES 2084-2147
4 Analiza i Egzystencja 1734-9923
5 Annales UMCS, Sectio K: Politologia 1428-9512
6 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio I Philosophia-Sociologia 0137-2025
7 Anthropos? 1730-9549
8 Archeus Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej 1641-5973
9 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 0066-6874
10 ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal 2083-6635
11 Art Inquiry. Recherches sur les arts 1641-9278
12 Artibus et Historiae 0391-9064
13 Aspekty Muzyki 2082-6044
14 Avant. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej 2082-7598
15 Beytulhikme An International Journal of Philosophy
16 Biblioteka Teologii Fundamentalnej 2084-5731
17 Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 1427-9207
18 Citizenship Teaching and Learning 1751-1917
19 Civitas. Studia z filozofii polityki 1428-2631
20 Collectanea Philologica 1733-0319
21 Collectanea theologica 0137-6985
22 Colloquia Communia 0239-6815
23 Colloquium 2081-3813
24 Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology 1584-1057
25 Cywilizacja i Polityka 1732-5641
26 Czas Kultury 0867-2148
27 Człowiek i Społeczeństwo 0239-3271
28 Człowiek w Kulturze 1230-4492
29 DIALOGI POLITYCZNE. FILOZOFIA, SPOŁECZEŃSTWO, PRAWO 1730-8003
30 DIALOGUE AND UNIWERSALISM 1234-5792
31 DOCTRINA. STUDIA SPOŁECZNO-POLITYCZNE 1730-0274
32 Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego 2080-587X
33 DYSKURS. PISMO NAUKOWO-ARTYSTYCZNE ASP WE WROCŁAWIU 1733-1528
34 Edukacja Filozoficzna 0860-3839
35 Estetyka i Krytyka 1643-1243
36 ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL 0860-8024
37 Etyka 0014-2263
38 Euro-Facta 2080-7317
39 European Journal for Philosophy of Relligion 1689-8311
40 FENOMENOLOGIA 1731-7541