ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: MUSIC


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Acta Universitatis Wratislaviensis. Muzykologia 1895-572X
2 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L. Artes 1732-1352
3 Aspekty Muzyki 2082-6044
4 ASPIRACJE: PISMO WARSZAWSKICH UCZELNI ARTYSTYCZNYCH 1732-6125
5 INTERDISCIPLINARY STUDIES IN MUSICOLOGY 1734-2406
6 International Journal of Research in Social Sciences
7 Journal of Literature and Art Studies 2159-5836
8 Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars 1234-4214
9 Musica Iagellonica 1233-9679
10 Musicology Today 1734-1663
11 Polski Rocznik Muzykologiczny 1733-9871
12 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna 1895-8079
13 Pro Musica Sacra 2083-4039
14 PRZEGLĄD MUZYKOLOGICZNY 1643-3319
15 Radostowa. Ilustrowany miesięcznik społeczno-kulturalno-literacki 1428-5800
16 Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej 1897-824X
17 Revista de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Musicoterapia 2178-2326
18 Strony : Opolskie Pismo Społeczno-Kulturalne 1233-1805
19 Studia Musicologica Stetinensis 2081-9064