ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: LINGUISTICS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
81 Journal of Historical Pragmatics 1566-5852
82 INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN 0019-7262
83 Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia 0137-1150
84 Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 0208-5011
85 XLinguae.eu European Scientific Language Review 1337-8384
86 Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 1505-8808
87 Teaching English with Technology 1642-1027
88 Świat i Słowo 1731-3317
89 SYNERGIES POLOGNE 1774-7988
90 Studies in Second Language Learning and Teaching 2083-5205
91 Studies in Polish Linguistics 1732-8160
92 Studies in Physical Culture & Tourism 0867-1079
93 Studia Slavica 1803-5663
94 Studia romanica posnaniensia 0137-2475
95 Studia Pedagogiczno-Artystyczne 1644-8693
96 Studia Indogermanica Lodziensia 1506-7254
97 Studia de Cultura 2083-7275
98 Socjolingwistyka 0208-6808
99 Słowo. Studia językoznawcze 2082-6931
100 Slavia Orientalis 0037-6744
101 Slavia Antiqua 0080-9993
102 Sino-US English Teaching 1539-8072
103 Sign Systems Studies 1406-4243
104 Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1642-848X
105 Rozprawy Komisji Językowej 0084-2990
106 Roczniki humanistyczne 0035-7707
107 Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 1822-3915
108 Rocznik Kognitywistyczny 1689-927X
109 Zeszyty Naukowe Rozprawy Humanistyczne 1731-2221
110 Psychology of Language and Communication 1234-2238
111 Procedia - Social and Behavioral Sciences
112 PRO LUSATIA. OPOLSKIE STUDIA ŁUŻYCOZNAWCZE 1643-1391
113 Prace Komisji Neofilologicznej PAU 1731-8491
114 Prace Językoznawcze 1509-5304
115 Praca Zdrowie Bezpieczeństwo 1642-4670
116 Poradnik Jezykowy 0551-5343
117 Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej 1895-9911
118 Onomastica slavogermanica 0474-1471
119 Oblicza Komunikacji 2083-5345
120 Lodz Papers in Pragmatics 1895-6106