ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: LINGUISTICS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
121 Linguae Mundi 1734-3879
122 Lingua ac Communitas 1230-3143
123 L1– Educational Studies in Language and Literature 1567-6617
124 Kształcenie Językowe 1642-5782
125 Journal of Computational Linguistics 2249-2828
126 Język a Kultura 1232-9657
127 Investigationes Linguisticae 1426-188X
128 International Review of Pragmatics 1877-3095
129 INTERNATIONAL RESEARCHERS 2227-7471
130 Germanistische Beiträge 1454-5144
131 Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury 0860-8032
132 Dziennikarstwo i Media 2082-8322
133 Do-so-mo 1732-7636
134 Cybernetics and Information Technologies 1311-9702
135 Cultural Perspectives. Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania 1224-239X
136 SYNTAX AND SEMANTICS 0092-4563
137 Comparative Legilinguistics 2080-5926
138 Brno Studies in English 0524-6881
139 Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego 0032-3802
140 Avant. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej 2082-7598
141 Annales UMCS Sectio FF Philologiae 0239-426X
142 Govor 0352-7565
143 Jezikoslovlje 1331-7202
144 Slavisticna Revija 0350-6894