ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: HISTORY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 AMERICAN HISTORICAL REVIEW 0002-8762
2 JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY HISTORY 0022-1953
3 JOURNAL OF AFRICAN HISTORY 0021-8537
4 JOURNAL OF MODERN HISTORY 0022-2801
5 COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY AND HISTORY 0010-4175
6 HISTORY WORKSHOP JOURNAL 1363-3554
7 JOURNAL OF AMERICAN HISTORY 0021-8723
8 PAST & PRESENT 0031-2746
9 Trabajos de Prehistoria 0082-5638
10 JOURNAL OF BRITISH STUDIES 0021-9371
11 Innovation-The European Journal of Social Science Research 1351-1610
12 JOURNAL OF CONTEMPORARY HISTORY 0022-0094
13 WAR IN HISTORY 0968-3445
14 INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL HISTORY 0020-8590
15 SOCIAL SCIENCE HISTORY 0145-5532
16 ENGLISH HISTORICAL REVIEW 0013-8266
17 Mediterranean Historical Review 0951-8967
18 Praehistorische Zeitschrift 0079-4848
19 JOURNAL OF SOCIAL HISTORY 0022-4529
20 Journal of the Economic and Social History of the Orient 0022-4995
21 Historical Social Research-Historische Sozialforschung 0172-6404
22 ETHNOHISTORY 0014-1801
23 JOURNAL OF THE HISTORY OF SEXUALITY 1043-4070
24 Labour History 0023-6942
25 EUROPEAN HISTORY QUARTERLY 0265-6914
26 Journal of Israeli History 1353-1042
27 JOURNAL OF FAMILY HISTORY 0363-1990
28 Historia Critica 0121-1617
29 ZEITGESCHICHTE 0256-5250
30 Scandia 0036-5483
31 Anuario de Estudios Medievales 0066-5061
32 MOUVEMENT SOCIAL 0027-2671
33 Zeszyty Gdyńskie 1896-3463
34 Archiwum Emigracji 2084-3550
35 Artibus et Historiae 0391-9064
36 Artium Quaestiones 0239-202X
37 ASIAN JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 2250-1665
38 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia 0239-4278
39 Bezpieczeństwo.Teoria i Praktyka 1899-6264
40 BIAŁORUSKIE ZESZYTY HISTORYCZNE 1232-7468