ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ETHICS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 BUSINESS ETHICS QUARTERLY 1052-150X
2 JOURNAL OF BUSINESS ETHICS 0167-4544
3 PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS 0048-3915
4 ETHICS 0014-1704
5 RADICAL PHILOSOPHY 0300-211X
6 JOURNAL OF POLITICAL PHILOSOPHY 0963-8016
7 KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS JOURNAL 1054-6863
8 JOURNAL OF MEDICINE AND PHILOSOPHY 0360-5310
9 PHILOSOPHICAL PSYCHOLOGY 0951-5089
10 ECONOMICS AND PHILOSOPHY 0266-2671
11 HUMAN STUDIES 0163-8548
12 THEORETICAL MEDICINE AND BIOETHICS 1386-7415
13 LAW AND PHILOSOPHY 0167-5249
14 ENVIRONMENTAL ETHICS 0163-4275
15 ETHICS & BEHAVIOR 1050-8422
16 PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCES 0048-3931
17 INQUIRY-AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF PHILOSOPHY 0020-174X
18 SOCIAL PHILOSOPHY & POLICY 0265-0525
19 JOURNAL OF THE PHILOSOPHY OF SPORT 0094-8705
20 STUDIES IN EAST EUROPEAN THOUGHT 0925-9392
21 JOURNAL OF VALUE INQUIRY 0022-5363
22 Studia Philosophiae Christianae 0585-5470
23 Medyczna Wokanda 2081-4143
24 Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum 1898-8431
25 NOWA KRYTYKA. CZASOPISMO FILOZOFICZNE 0867-647X
26 Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej 1895-9911
27 PROBACJA 1689-6122
28 Rocznik Teologii Katolickiej 1644-8855
29 Roczniki Filozoficzne 0035-7685
30 Roczniki Nauk Społecznych 0137-4176
31 Roczniki Teologii Ekumenicznej 2081-6731
32 Roczniki Teologii Moralnej 2081-1810
33 Słupskie Studia Filozoficzne 1641-9669
34 SOCIETAS/COMMUNITAS 1895-6890
35 STUDIA BOBOLANUM 1642-5650
36 Studia Oecumenica 1643-2762
37 Studia Paradyskie 0860-8539
38 Łódzkie Studia Teologiczne 1231-1634
39 Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 1689-8052
40 Studia Redemptorystowskie 1731-710X