ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
41 Biological Procedures Online 1480-9222
42 JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS 0166-0934
43 JOURNAL OF COMPUTATIONAL BIOLOGY 1066-5277
44 Proteome Science 1477-5956
45 BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY 0269-3879
46 JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING 1093-3263
47 PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION 1046-5928
48 PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER 0735-9640
49 ASSAY AND DRUG DEVELOPMENT TECHNOLOGIES 1540-658X
50 IET Nanobiotechnology 1751-8741
51 Algorithms for Molecular Biology 1748-7188
52 IEEE-ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics 1545-5963
53 CHROMATOGRAPHIA 0009-5893
54 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE 0021-9665
55 JOURNAL OF LABELLED COMPOUNDS & RADIOPHARMACEUTICALS 0362-4803
56 COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING 1386-2073
57 BIOLOGICALS 1045-1056
58 BioChip Journal 1976-0280
59 Current Bioinformatics 1574-8936
60 PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY 1082-6068
61 JOURNAL OF IMMUNOASSAY & IMMUNOCHEMISTRY 1532-1819
62 JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES 1082-6076
63 Acta Crystallographica Section F-Structural Biology and Crystallization Communications 1744-3091
64 HYBRIDOMA 1554-0014
65 Methods in Microbiology 0580-9517
66 International Review of Biophysical Chemistry (IREBIC) 2038-0321
67 Science, Technology and Arts Research Journal 2226-7522
68 Postępy Biochemii 0032-5422
69 Polish Journal of Sport and Tourism 1899-1998
70 PhytoChem & BioSub Journal
71 Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 1230-7408
72 Journal of Health Science 2328-7136
73 Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology 2158-7027
74 Journal of Bioequivalence & Bioavailability
75 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
76 International Journal of Pharma Bioscience and Technology
77 International Journal of Genetics 0975-2862
78 International Journal of Chemical Sciences and Applications 0976-2590
79 International Journal of Biomedical and Advance Research
80 International Journal of Biochemistry Research & Review 2231-086X