ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
81 Forum Eksploatatora 1640-8624
82 World Research Journal of Biochemistry 2279-0810
83 Ekologia i Technika 1230-462X
84 Diagnostyka Laboratoryjna 0867-4043
85 Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
86 World Research Journal of Biomaterials 2278-7046
87 Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences
88 WSEAS Transactions on Biology and Biomedicine 1109-9518
89 Advances in Agricultural Sciences 1230-1353