ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: SOFTWARE ENGINEERING


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 International Journal of Web and Grid Services 1741-1106
2 Scientific Programming 1058-9244
3 International Review on Computers and Software (IRECOS) 1828-6003
4 Archives of Transport 0866-9546
5 Asian Journal of Applied Science and Engineering 2305-915X
6 AutoElektro 1640-3924
7 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
8 BIOINFO Computational Optimization 2249-5533
9 BIOINFO Computer Engineering 2249-3980
10 BIOINFO Optimization Theory and Applications 2249-5495
11 BIOINFO Systems Engineering 2249-2720
12 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki 1427-3578
13 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
14 Central European Journal of Computer Science 1896-1533
15 Communications in Computer and Information Science 1865-0929
16 COMPUSOFT 'An International Journal of Advanced Computer Technology'
17 Computer Engineering and Applications 1002-8331
18 Computer Science 1508-2806
19 Computer Technology and Application 1934-7332
20 Cyber Times International Journal of Technology And Management 2278-7518
21 Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi 1309-8640
22 e-Informatica Software Engineering Journal 1897-7979
23 Electronics 1450-5843
24 Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania 0033-2089
25 Gerencia Tecnológica Informática 1657-8236
26 Information Systems in Management 2084-5537
27 International Journal of Advanced Computer and Mathematical Sciences.
28 International Journal of Advanced studies in Computers, Science & Engineering
29 International Journal of Biometrics 1755-8301
30 International Journal of Computational Engineering & Management IJCEM 2230-7893
31 International Journal of Computer Science and Network Security 1738-7906
32 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER TECHNOLOGY AND APPLICATIONS 2229-6093
33 International Journal of Information Technology and Computer Sciences Perspectives 2319-9016
34 International Journal of Intelligent Information and Database Systems 1751-5858
35 International Journal of Intelligent Systems and Applications 2074-904X
36 International Journal of Modern Education and Computer Science 2075-0161
37 International Journal of Modern Manufacturing Technologies 2067-3604
38 International Journal of Parallel and Distributed Systems 2277-1638
39 International Journal of Speech and Language Processing 2277-1611
40 Advances in Medical Informatics 2249-9466