ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: SOFTWARE ENGINEERING


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
41 International Journal of Wireless Communication 2231-3559
42 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio AI Informatica 1732-1360
43 Inżynieria Maszyn 1426-708X
44 Journal of Applied Computer Science 1507-0360
45 Journal of Applied Computer Science Methods 1689-9636
46 Journal of Computational Linguistics 2249-2828
47 Journal of Data Mining and Knowledge Discovery 2229-6662
48 Journal of Frontiers of Computer Science and Technology 1673-9418
49 Journal of High Performance Computing 2230-7192
50 Journal of Machine Engineering 1895-7595
51 Journal of Theoretical and Applied Computer Science 2299-2634
52 Lecture Notes in Business Information Processing 1865-1348
53 LNCS Transactions on Petri Nets and Other Models of Concurrency 1867-7193
54 Mechanik 0025-6552
55 Metody Informatyki Stosowanej 1898-5297
56 Napędy i Sterowanie 1507-7764
57 Proceedings of National Aviation University = Вісник Національного Авіаційного Університету 1813-1166
58 Przegląd Teleinformatyczny 2300-5149
59 Schedae Informaticae 0860-0295
60 Scientific Annals of Computer Science 1843-8121
61 Scientific Bulletin of the "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş 1841-9267
62 Advances in Science and Technology - Research Journal 2080-4075
63 SCIT Journal 0974-5076
64 Software Engineering 2229-4007
65 Studia i Materiały Informatyki Stosowanej 1689-6300
66 Studia Informatica 0208-7286
67 Studia z Automatyki i Informatyki 0867-3977
68 Świat Obrabiarek 1895-6564
69 The International Scientific Journal of Management Information Systems 1452-774X
70 The Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics 1644-9363
71 Theoretical and Applied Informatics 1896-5334
72 Vestnik UGATU 1992-6502
73 World Research Journal of Computer Architecture 2278-8514
74 World Research Journal of Computer-Aided Drug Design 2320-5687
75 World Research Journal of Pattern Recognition 2278-8557
76 World Research Journal of Transactions on Algorithms 2278-845X
77 WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education 1790-1979
78 WSEAS Transactions on Computers 1109-2750
79 Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Technicznych 2299-3355
80 Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka 1644-0331