ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: GEOLOGICAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Advances in Science and Technology of Water Resources 1006-7647
2 AGH Drilling, Oil, Gas Quarterly 2299-4157
3 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej 1897-4007
4 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
5 Constructii 1221-2709
6 Drogownictwo 0012-6357
7 Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Geology, Geophysics & Environment 0138-0974
8 Geology, Geophysics & Environment 2299-8004
9 Geomatyka i Inżynieria 2082-2952
10 Górnictwo i Geoinżynieria 1732-6702
11 International Journal of Earth Sciences and Engineering 0974-5904
12 Inżynieria Morska i Geotechnika 0867-4299
13 Journal of Civil Engineering and Architecture 1934-7359
14 Kruszywa. Produkcja - Transport - Zastosowanie 2082-6605
15 Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 1230-7408
16 Przegląd Geologiczny 0033-2151
17 Reliability: Theory & Applications 1932-2321
18 Rudy i Metale Nieżelazne 0035-9696
19 Studia Geotechnica et Mechanica 0137-6365
20 Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój 0304-520X
21 World Research Journal of Geoinformatics 2278-7003
22 Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 2080-0819