ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: RELIGION


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 AFRYKA 1234-0278
2 Analecta Cracoviensia 0209-0864
3 ANALECTA NIPPONICA. JOURNAL OF POLISH ASSOCIATION FOR JAPANESE STUDIES 2084-2147
4 Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 0518-3766
5 ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal 2083-6635
6 Artibus et Historiae 0391-9064
7 Biblica et Patristica Thoruniensia 1689-5150
8 Biblioteka Teologii Fundamentalnej 2084-5731
9 Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 1427-9207
10 Biuletyn Edukacji Medialnej 1733-0297
11 Christianitas Antiqua 1730-3788
12 CHRZEŚCIJAŃSTWO, ŚWIAT, POLITYKA 1896-9038
13 Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Historia - Kultura 1898-4614
14 Collectanea theologica 0137-6985
15 Colloquia Theologica Ottoniana 1731-0555
16 Człowiek i Społeczeństwo 0239-3271
17 Do-so-mo 1732-7636
18 Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego 2080-587X
19 Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 1731-0679
20 Elpis 1508-7719
21 Episteme (UKSW) 2081-4801
22 ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL 0860-8024
23 Etudes et Travaux [du Centre d`Archeologie Mediterraneenne de l`Academie Polonaise des Sciences] (abbreviated EtTrav.) 0079-3566
24 Family Forum 2084-1698
25 Fides Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1426-3777
26 Filo-Sofija 1642-3267
27 Filozofia Chrześcijańska 1734-4530
28 Forum Teologiczne 1641-1196
29 Gdański Rocznik Ewangelicki 1898-1127
30 Język - Szkoła - Religia 2080-3400
31 Journal of Ancient Near Eastern Religions 1569-2116
32 Journal of Cuneiform Studies 0022-0256
33 Kaskal. Rivista di storia, ambienti e culture del Vicino Oriente Antico 1971-8608
34 Katecheta 0209-1291
35 Kieleckie Studia Teologiczne 1730-072X
36 Kościół w Polsce. Dzieje i kultura 2080-1238
37 KRONOS. METAFIZYKA, KULTURA, RELIGIA 1897-1555
38 KRONOS PHILOSOPHICAL JOURNAL
39 Kultura-Media-Teologia
40 Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 2082-7067