ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: MINING & MINERAL PROCESSING


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Mine Water and the Environment 1025-9112
2 Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management 0860-0953
3 Nafta-Gaz 0867-8871
4 Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud 0137-2815
5 GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences 2190-5193
6 AGH Drilling, Oil, Gas Quarterly 2299-4157
7 Górnictwo i Geoinżynieria 1732-6702
8 Górnictwo i Geologia 1896-3145
9 Górnictwo Odkrywkowe 0043-2075
10 IM Inżynieria Mineralna 1640-4920
11 Maszyny Górnicze 0209-3693
12 Materiały Wysokoenergetyczne 2083-0165
13 Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 0208-7448
14 AGH Journal of Mining and Geoengineering 2299-257X
15 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2081-4224
16 Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal 1429-6675
17 PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE 1509-2593
18 Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 1643-7608
19 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo i Geologia 0370-0798
20 Przegląd Górniczy 0033-216X
21 Rudy i Metale Nieżelazne 0035-9696
22 Rynek Polskiej Nafty i Gazu 1896-4702
23 Studia Geotechnica et Mechanica 0137-6365
24 Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji 2083-5280
25 Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 2072-8263
26 Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 1899-5489
27 Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 2080-0819
28 Науковий вісник Національного гірничого університету 2071-2227