ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Journal of Civil Engineering and Management 1392-3730
2 AGH Journal of Mining and Geoengineering 2299-257X
3 Architecture Civil Engineering Environment 1899-0142
4 Archivolta 1506-5928
5 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
6 Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 1895-8443
7 Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego 1731-1829
8 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
9 Budownictwo, Technologie, Architektura 1644-745X
10 Builder 1896-0642
11 Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 0137-3676
12 Civil and Environmental Engineering Reports 2080-5187
13 Constructii 1221-2709
14 Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce 1734-4891
15 Górnictwo i Geoinżynieria 1732-6702
16 Instal 1640-8160
17 International Journal of Advanced Science, Engineering and Technology.
18 Izolacje 1427-6682
19 Annals of WULS, Forestry and Wood Technology 1898-5912
20 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 0023-5865
21 Maszyny Górnicze 0209-3693
22 Materiały Budowlane 0137-2971
23 MOSTY 1896-7663
24 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 1734-6681
25 Polska Energetyka Słoneczna 1730-2420
26 Prace Instytutu Techniki Budowlanej - Kwartalnik 0138-0796
27 Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa 2081-5891
28 REVISTA ROMANA DE INGINERIE CIVILA 2068-3987
29 Roads and Bridges - Drogi i Mosty 1643-1618
30 Rynek Instalacyjny 1230-9540
31 Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation 0860-2395
32 Wiadomości Projektanta Budownictwa 1899-6094
33 World Research Journal of Civil Engineering 2277-5986
34 World Research Journal of Engineering and Technology 2278-8530
35 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 1733-8670
36 Zeszyty Naukowe SGSP 0239-5223
37 ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 1994-7852