ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: HISTORY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
361 Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. Збірник наукових праць 2226-2830
362 Древняя Русь. Вопросы медиевистики 2071-9574
363 Княжа доба: Історія і культура 2221-6294
364 Степи Европы в эпоху средневековья 2079-1658
365 Історичні і політологічні дослідження 2079-1828
366 Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 0518-3766
367 Archeologia Polski 0003-8180
368 Archaeologia Polona 0066-5924
369 Arcana : kultura, historia, polityka 1233-6882
370 Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989 1733-6996
371 Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu 1223-1088
372 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica 1643-6547
373 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Securitate et Educatione Civili 2082-0917
374 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec.F 0239-4251
375 Annales UMCS, Sectio K: Politologia 1428-9512
376 Annales. Etyka w życiu gospodarczym 1899-2226
377 ANDES - Boletin del Centro de Estudios Precolombinos de la Universidad de Varsovia 1428-1384
378 ANALECTA NIPPONICA. JOURNAL OF POLISH ASSOCIATION FOR JAPANESE STUDIES 2084-2147
379 Analecta Cracoviensia 0209-0864
380 Anabasis. Studia Classica et Orientalia 2082-8993
381 AFRYKA 1234-0278
382 Ad Americam: Journal of American Studies 1896-9461
383 ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRAWO 0524-4544
384 Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo 2084-252X
385 Acta Universitatis Lodziensis, Folia historica 0208-6050
386 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 1508-1117
387 Acta Militaria Mediaevalia 1895-4103
388 Acta Medicorum Polonorum 2083-0343
389 Acta Humana 2082-4459
390 Acta Cassubiana 1509-5703
391 Acta Baltico-Slavica 0065-1044
392 Acta Asiatica Varsoviensia 0860-6102
393 Acta Archaeologica Lodziensia 0065-0986
394 Acta Archaeologica Carpathica 0001-5229
395 ACTA ALBARUTHENICA 1898-8091
396 ABC Journal of Advanced Research 2304-2621