ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: HISTORY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
81 GLAUKOPIS 1730-3419
82 Güvenlik Stratejileri Dergisi 1305-4740
83 HEMISPHERES. STUDIES ON CULTURES AND SOCIETES 0239-8818
84 HISTORIA I POLITYKA. PÓŁROCZNIK POŚWIĘCONY MYŚLI POLITYCZNEJ I STOSUNKOM MIĘDZYNARODOWYM 1899-5160
85 HISTORIA URBANA 1221-650X
86 Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften 1865-5548
87 Historyka. Studia Metodologiczne 0073-277X
88 IMAS Quarterly
89 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką 1899-2722
90 infolotnicze 2084-5073
91 Archiwa - Kancelarie - Zbiory 1895-9075
92 Inter Finitimos. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte 0948-1818
93 International Journal of Intelligence and Counterintelligence 0885-0607
94 International Journal of Research in Social Sciences
95 International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal 1641-4233
96 Interstitio East European Review of Historical and Cultural Anthropology 1857-047X
97 Istorični Studiї Violins'kogo Nacional'nogo Universitetu 9789-6632
98 ITINERARIOS. REVISTA DE ESTUDIOS LINGUISTICOS, LITERARIOS, HISTORICOS Y ANTROPOLOGICOS 1507-7241
99 Jagiellońskie Forum Europejskie 2082-8896
100 Jahrbuch Yearbook Annales International Society for History Didactics 1608-8751
101 Journal of Cuneiform Studies 0022-0256
102 Journal of History Research 2159-550X
103 Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS) 2305-9494
104 Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering 2029-9990
105 Kaskal. Rivista di storia, ambienti e culture del Vicino Oriente Antico 1971-8608
106 Katowice. W rocznicę uzyskania praw miejskich 2084-5510
107 Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 1643-8191
108 KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMINSKIE 0023-3196
109 Kortowski Przegląd Prawniczy 2300-4673
110 Kościół w Polsce. Dzieje i kultura 2080-1238
111 Krakowski Rocznik Archiwalny 1233-2135
112 Krakowskie Pismo Kresowe 2081-9463
113 Krakowskie Studia Małopolskie 1643-6911
114 KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE 1733-2680
115 Kronika Bydgoska 0454-5451
116 Kultura Europy Środkowej 2084-0705
117 KULTURA - HISTORIA - GLOBALIZACJA 1898-7265
118 Kultura i Historia 1642-9826
119 Kultura i Wychowanie. Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe 2083-2923
120 KWARTALNIK BELLONA 1897-7065