ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: HISTORY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
121 Kwartalnik Historii Żydów-Jewish History Quarterly 1899-3044
122 KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE 2082-0976
123 Kwartalnik Opolski 0023-592X
124 Lehahayer. Czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich 2082-6184
125 Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej 1689-5002
126 Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars 1234-4214
127 Łambinowicki Rocznik Muzealny. Jeńcy wojenni w latach II wojny światowej 0137-5199
128 Łódzkie Studia Teologiczne 1231-1634
129 MARMORA 1824-6214
130 Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 0137-5725
131 Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne 1731-7932
132 Miscellanea Historico-Archivistica 0860-1054
133 Modus. Prace z Historii Sztuki 1641-9715
134 Muzealnictwo 0464-1086
135 Myśl Ludowa 2080-0029
136 Nasza Przeszłość 0137-3218
137 Nauka Polska. Jej Potrzeby Organizacja i Rozwój 1230-5480
138 Nauki Społeczne 2080-6019
139 Naukovyj Visnyk Volynskogo Nacionalnogo Universitetu imeni Łesi Ukrainki. Istoryczni Nauki 1729-360X
140 Nautologia 0548-0523
141 New Eastern Europe 2083-7372
142 Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski. 0272-0280
143 Notae Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne 1426-5435
144 Notatki Płockie Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego 0029-389X
145 NOVENSIA 0860-5777
146 Nowa Polityka Wschodnia 2084-3291
147 NOWA RES PUBLICA 1230-2155
148 Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne 1895-7897
149 NOWY PROMETEUSZ 2081-206X
150 Numismatický sborník 0546-9414
151 Ogród. Kwartalnik Humanistyczny 0867-4205
152 Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne 2084-4964
153 Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 1731-8297
154 OPUSCULA MUSEALIA 0239-9989
155 Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders 0867-2008
156 Orientalia Christiana Cracoviensia 2081-1330
157 PALAMEDES. A JOURNAL OF ANCIENT HISTORY 1896-8244
158 Palestra 0031-0344
159 Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej 1427-7476
160 Pandanus 1802-7997