ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: HISTORY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
201 Rocznik Grudziądzki 0080-3464
202 Rocznik Historii Filozofii Polskiej 1689-6289
203 Rocznik Historii Prasy Polskiej 1509-1074
204 Rocznik Historii Sztuki 0080-3472
205 ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 1732-1395
206 Rocznik Integracji Europejskiej 1899-6256
207 ROCZNIK KOLBUSZOWSKI 0860-4584
208 Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN 0079-3418
209 Rocznik Krakowski 0080-3499
210 Rocznik Lubelski 0080-3510
211 Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 2080-9212
212 ROCZNIK LUBUSKI 0485-3083
213 Rocznik Łódzki 0080-3502
214 Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 0137-2866
215 Rocznik Muzeum Papiernictwa 1897-7685
216 Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 2084-2732
217 Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, nowa seria 1230-803X
218 Rocznik Polsko-Niemiecki 1230-4360
219 Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 1822-3915
220 Rocznik Teologiczny ChAT 0239-2550
221 Rocznik Toruński 0557-2177
222 Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 0080-3634
223 Roczniki Historii Kościoła 2080-8526
224 Roczniki Historyczne 0324-8585
225 Roczniki humanistyczne 0035-7707
226 Roczniki Sztuki Śląskiej 0557-2231
227 ROZPRAWY MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE 1508-4302
228 Rozprawy z Dziejów Oświaty 0080-4754
229 Ruthenica 1995-0276
230 Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej 1689-5010
231 SAMORZĄD TERYTORIALNY 0867-4973
232 Scripta Biblica et Orientalia 2081-8416
233 Scripta Judaica Cracoviensia 1733-5760
234 Seminare. Poszukiwania naukowe 1232-8766
235 Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1642-848X
236 Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne 2082-0860
237 Silesia Antiqua 0080-9594
238 skhid 1728-9343
239 Slavia Antiqua 0080-9993
240 Slavia Meridionalis 1233-6173