ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: HISTORY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
241 Slavia Orientalis 0037-6744
242 Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów 1897-7618
243 Słupskie Studia Historyczne 1641-9650
244 Sowiniec 1425-1965
245 Space-Society-Economy 1733-3180
246 SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA. Pismo Edukacyjne 1733-8050
247 Spotkania Europejskie 1689-6165
248 SPRAWY NARODOWOSCIOWE. SERIA NOWA 1230-1698
249 STAN RZECZY 2083-3059
250 Stosunki Międzynarodowe-International Relations 0209-0961
251 Studenckie Zeszyty Naukowe 1506-8285
252 Studi polacco-italiani di Toruń / Toruńskie studia polsko-włoskie 2083-1986
253 Studia Antiqua et Archaeologica 1224-2284
254 Studia Białorutenistyczne 1898-0457
255 Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe 2084-140X
256 Studia Elbląskie 1507-9058
257 Studia Ełckie 1896-6896
258 Studia Europaea Gnesnensia 2082-5951
259 Studia Gdańskie 0137-4338
260 Studia Gnesnensia 0239-9407
261 Studia Historiae Oeconomicae 0081-6485
262 Studia Historica Gedanensia 2081-3309
263 Studia Historyczne 0025-1429
264 Studia Humanistyczne 1641-8573
265 Studia Humanistyczno-Społeczne 1734-4689
266 Studia Humanistyczno-Społeczne 2081-2493
267 Studia i analizy europejskie 2081-5530
268 Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 0860-830X
269 Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej 1898-4215
270 Studia Iuridica Lublinensia 1731-6375
271 Studia Judaica 1506-9729
272 Studia Judaica 1221-5163
273 Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 1230-0780
274 Studia Lednickie 0860-7893
275 Studia Łomżyńskie 0860-7249
276 Studia Maritima 0137-3587
277 STUDIA MEDIOZNAWCZE 1641-0920
278 Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 0137-303X
279 Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 0137-1126
280 Studia Oecumenica 1643-2762