ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: HUMANITIES


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 1746-4269
2 Employee Relations 0142-5455
3 Teaching English with Technology 1642-1027
4 Acta Baltico-Slavica 0065-1044
5 Acta Humana 2082-4459
6 Acta Medicorum Polonorum 2083-0343
7 Acta Philologica 0065-1524
8 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 0860-7435
9 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 0860-6587
10 Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika 0860-1232
11 Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia 0860-0716
12 Akord. Revue pro Literaturu, Umění a Život 0862-6715
13 AMERICAN JOURNAL OF PHARMTECH RESEARCH 2249-3387
14 AMET International Journal of Management 2231-6779
15 Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki 1230-1159
16 Annales UMCS Sectio FF Philologiae 0239-426X
17 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L. Artes 1732-1352
18 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione 2081-3325
19 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Securitate et Educatione Civili 2082-0917
20 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2081-1853
21 Anthropos? 1730-9549
22 Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu 1223-1088
23 Archaeologia Polona 0066-5924
24 Archeologia Polski 0003-8180
25 Archivum Iuridicum Cracoviense 0066-6882
26 Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 0518-3766
27 Archiwista Polski 1425-9893
28 Archiwum Emigracji 2084-3550
29 ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal 2083-6635
30 Art Inquiry. Recherches sur les arts 1641-9278
31 Artibus et Historiae 0391-9064
32 Artluk 1896-3676
33 ASIAN JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 2250-1665
34 Aspekty Muzyki 2082-6044
35 ASPIRACJE: PISMO WARSZAWSKICH UCZELNI ARTYSTYCZNYCH 1732-6125
36 Ateneum Kapłańskie 0208-9041
37 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia 0239-4278
38 Białostockie Studia Literaturoznawcze 2082-9701
39 Bibliotekarz Lubelski 0137-9895
40 Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy 1734-6576