ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: THEATER


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 AKCENT. LITERATURA I SZTUKA. KWARTALNIK 0208-6220
2 Akord. Revue pro Literaturu, Umění a Život 0862-6715
3 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2081-1853
4 ASPIRACJE: PISMO WARSZAWSKICH UCZELNI ARTYSTYCZNYCH 1732-6125
5 Dialog. Miesięcznik Poświęcony Dramaturgii Współczesnej Teatralnej, Filmowej, Radiowej, Telewizyjnej 0012-2041
6 DIDASKALIA. GAZETA TEATRALNA 1233-0477
7 "Dyskurs" Rocznik Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego poświęcony literaturze i okolicom 1895-4197
8 ESTUDIOS HISPANICOS 0239-6661
9 Estudios Hispánicos 2084-2546
10 "Fraza". Poezja - proza - esej 1230-4832
11 Italica Wratislaviensia 2084-4514
12 L1– Educational Studies in Language and Literature 1567-6617
13 Literaturoznawstwo 1897-340X
14 LITTERARIA COPERNICANA 1899-315X
15 Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance 2083-8530
16 Notatnik Teatralny 0867-2598
17 Pandanus 1802-7997
18 Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język-Literatura-Kultura 1733-4802
19 Radostowa. Ilustrowany miesięcznik społeczno-kulturalno-literacki 1428-5800
20 Roczniki humanistyczne 0035-7707
21 Sign Systems Studies 1406-4243
22 Strony : Opolskie Pismo Społeczno-Kulturalne 1233-1805
23 Studia Choreologica 1508-1354
24 Studia de Cultura 2083-7275
25 Świat Tekstów. Rocznik Słupski 2083-4721
26 Zeszyty Naukowe Rozprawy Humanistyczne 1731-2221
27 Zeszyty naukowo-artystyczne Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1508-3284