ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: NEUROIMAGING


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 NEUROIMAGE 1053-8119
2 Human Brain Mapping 1065-9471
3 Brain Imaging and Behavior 1931-7557
4 AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY 0195-6108
5 NEURORADIOLOGY 0028-3940
6 PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING 0925-4927
7 CLINICAL EEG AND NEUROSCIENCE 1550-0594
8 STEREOTACTIC AND FUNCTIONAL NEUROSURGERY 1011-6125
9 JOURNAL OF NEURORADIOLOGY 0150-9861
10 JOURNAL OF NEUROIMAGING 1051-2284
11 NEUROIMAGING CLINICS OF NORTH AMERICA 1052-5149
12 MINIMALLY INVASIVE NEUROSURGERY 0946-7211
13 KLINISCHE NEUROPHYSIOLOGIE 1434-0275
14 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
15 Nuclear Medicine Review 1506-9680
16 Nonlinear Biomedical Physics
17 Neuroscience Research Letters 0976-8866
18 Neurologijos Seminarai 1392-3064
19 Neurologia Praktyczna 1642-316X
20 Neurologia po Dyplomie 1734-8668
21 Clinical and Experimental Medical Letters 1895-2089
22 Aktualności Neurologiczne 1641-9227