ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Medical Science Monitor 1234-1010
2 Nukleonika. International Journal of Nuclear Research 0029-5922
3 Meme Sağlığı Dergisi 1306-0945
4 Hong Kong Journal of Radiology 2223-6619
5 International Journal of Healthcare & Biomedical Research
6 INTERNATIONAL JOURNAL OF UNIVERSAL PHARMACY AND BIO SCIENCES
7 Journal of Health Sciences BA 2232-7576
8 Journal of Isfahan Dental School 1735-255X
9 Journal of Ultrasonography 2084-8404
10 Jurnal Sains Kesihatan Malaysia 1675-8161
11 Lekarz Wojskowy 0024-0745
12 Medical Science and Technology
13 Aktualności Neurologiczne 1641-9227
14 Clinical and Experimental Medical Letters 1895-2089
15 BIOINFO Medical Imaging 2249-7072
16 Onkologia i Radioterapia medical project 1896-8961
17 Onkologia Info 1895-0485
18 OPM - Ogólnopolski Przegląd Medyczny 1641-7348
19 Polish Journal of Medical Physics and Engineering 1425-4689
20 Polish Journal of Radiology 1733-134X
21 Postępy Fizyki 0032-5430
22 Prakticka gynekologie 1211-6645
23 Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 1507-1367
24 Ultrasonografia 1429-7930
25 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
26 Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii 1734-0489
27 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1791-1362