ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: SPORT & TOURISM


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 International Journal of Contemporary Hospitality Management 0959-6119
2 Orzecznictwo Lekarskie 1732-8152
3 ATHLOS: Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte 2253-6604
4 Baltic Journal of Health and Physical Activity 2080-1297
5 Ekonomia i Zarządzanie 2080-9646
6 European Journal of Tourism Research 1994-7658
7 Folia Turistica 0867-3888
8 GeoJournal of Tourism and Geosites 2065-0817
9 Indian Journal of Marketing 0973-8703
10 International Journal of Applied Financial Management Perspectives 2279-0896
11 International Journal of Arts and Sciences 1944-6934
12 Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku 2299-744X
13 International Journal of Retailing And Rural Business Perspectives 2279-0934
14 JEDZIEMY DO WÓD W... 1427-0900
15 Journal of History Research 2159-550X
16 Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine 1800-8755
17 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 2084-5456
18 Procedia - Social and Behavioral Sciences
19 Rocznik Naukowy /Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego/ 1730-7953
20 Roczniki humanistyczne 0035-7707
21 Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2081-1063
22 Studies in Physical Culture & Tourism 0867-1079
23 Teoriya i metodika fizichnogo vihovannya i sportu 1992-7908
24 Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 1505-8808
25 TRŽIŠTE 0353-4790
26 Turystyka i Rekreacja 1895-3700
27 Turyzm / Tourism 0867-5856
28 Wychowanie na co dzień 1230-7785
29 Zeszyty Metodyczno-Naukowe 0867-7751
30 Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 1506-2635
31 Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 1509-3670
32 Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1689-7374