ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: SUBSTANCE ABUSE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Addiction Biology 1355-6215
2 ADDICTION 0965-2140
3 Drug and Alcohol Dependence 0376-8716
4 ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH 0145-6008
5 INTERNATIONAL JOURNAL OF DRUG POLICY 0955-3959
6 ALCOHOL AND ALCOHOLISM 0735-0414
7 Addictive Behaviors 0306-4603
8 Journal of Studies on Alcohol and Drugs 1937-1888
9 Psychology of Addictive Behaviors 0893-164X
10 DRUG AND ALCOHOL REVIEW 0959-5236
11 JOURNAL OF GAMBLING STUDIES 1050-5350
12 Journal of Addictive Diseases 1055-0887
13 EUROPEAN ADDICTION RESEARCH 1022-6877
14 Alcohol 0741-8329
15 JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE TREATMENT 0740-5472
16 AMERICAN JOURNAL ON ADDICTIONS 1055-0496
17 AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND ALCOHOL ABUSE 0095-2990
18 ALCOHOL RESEARCH & HEALTH 1535-7414
19 Journal of Addiction Medicine 1932-0620
20 JOURNAL OF PSYCHOACTIVE DRUGS 0279-1072
21 ADDICTION RESEARCH & THEORY 1606-6359
22 SUBSTANCE USE & MISUSE 1082-6084
23 Substance Abuse Treatment Prevention and Policy 1747-597X
24 DRUGS-EDUCATION PREVENTION AND POLICY 0968-7637
25 JOURNAL OF DRUG ISSUES 0022-0426
26 Journal of Child & Adolescent Substance Abuse 1067-828X
27 Journal of Addictions Nursing 1088-4602
28 JOURNAL OF DRUG EDUCATION 0047-2379
29 Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences 2084-980X
30 Current Problems of Psychiatry 2081-3910
31 Suicydologia 1895-3786
32 Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 1505-8808
33 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Pharmacia, sectio DDD 0867-0609
34 Alkoholizm i Narkomania 0867-4361