ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: INORGANIC & NUCLEAR


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 American Chemical Science Journal 2249-0205
2 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
3 International Journal of Chemical Research 0975-3699
4 International Journal of Pharmaceutical Chemistry
5 International Research Journal of Pure and Applied Chemistry 2231-3443
6 International Review of Chemical Engineering - Rapid Communications (IRECHE) 2035-1755
7 Journal of Chemistry and Chemical Engineering 1934-7375
8 Wiadomości Chemiczne 0043-5104
9 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498