ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Przegląd Gastroenterologiczny 1895-5770
2 Nowa Medycyna 1233-5991
3 Clinical and Experimental Medical Letters 1895-2089
4 Euroasian Journal of Hepato-Gastroenterology 2231-5047
5 Experimental & Clinical Hepatology 1734-3038
6 Gastroenterologia Kliniczna - Postępy i Standardy 2081-1020
7 Gastroenterologia Polska 1232-9886
8 Gastroenterologia Praktyczna 2080-9956
9 HIV and AIDS Review 1730-1270
10 Lekarz. Czasopismo dla lekarza rodzinnego, internisty, pediatry. 1896-2920
11 Chirurgia po Dyplomie 1895-6874
12 Nutritional Therapy & Metabolism 1828-6232
13 Onkologia po Dyplomie 1732-0658
14 Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 1507-5532
15 Polski Przegląd Chirurgiczny 0032-373X
16 American Journal of Case Reports, The
17 Przegląd Lekarski 0033-2240
18 Ultrasonografia 1429-7930
19 Wiadomości Lekarskie 0043-5147
20 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
21 Żywienie Człowieka i Metabolizm 0209-164X