ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: COMPUTER SCIENCE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games 1943-068X
2 INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS 0263-5577
3 JOURNAL OF NAVIGATION 0373-4633
4 International Journal of Sensor Networks 1748-1279
5 International Journal of Web and Grid Services 1741-1106
6 International Journal of Computational Intelligence Systems 1875-6883
7 Scientific Programming 1058-9244
8 International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing 1743-8225
9 International Journal of Acoustics and Vibration 1027-5851
10 Discussiones Mathematicae Graph Theory 1234-3099
11 CRYPTOLOGIA 0161-1194
12 Total Logistic Management 1689-5959
13 Archives of Materials Science and Engineering 1897-2764
14 Archives of Transport 0866-9546
15 Archives of Transport System Telematics 1899-8208
16 Archivolta 1506-5928
17 Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 2083-2214
18 Asian Journal of Applied Science and Engineering 2305-915X
19 AutoElektro 1640-3924
20 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
21 Avant. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej 2082-7598
22 Bio-Algorithms and Med-Systems 1895-9091
23 BIOINFO Computational Mathematics 2249-7099
24 BIOINFO Computational Optimization 2249-5533
25 BIOINFO Computer Engineering 2249-3980
26 BIOINFO Optimization Theory and Applications 2249-5495
27 BIOINFO Security Informatics 2249-9423
28 BIOINFO Systems Engineering 2249-2720
29 BioTechnologia 0860-7796
30 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki 1427-3578
31 Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych 1508-4183
32 Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej "Informatyka" 2082-9892
33 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 1234-5865
34 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
35 British Journal of Mathematics & Computer Science 2231-0851
36 CALEDONIAN JOURNAL OF ENGINEERING 1999-9496
37 Central European Journal of Computer Science 1896-1533
38 Challenges of the Knowledge Society 2068-7796
39 China Printing and Packaging Study 1674-5752
40 Cognitive Studies / Etudes Cognitives (former title: Studia Kognitywne) 2080-7147