ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Journal of Human Kinetics 1640-5544
2 Comunicar 1134-3478
3 Journal of Baltic Science Education 1648-3898
4 Wiadomości Historyczne 0511-9162
5 Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika 0860-1232
6 Akord. Revue pro Literaturu, Umění a Život 0862-6715
7 Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku 2299-744X
8 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Securitate et Educatione Civili 2082-0917
9 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 2084-5456
10 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica V 1689-9911
11 Asian Journal Of Medical Sciences
12 Astitva International Journal of Commerce, Management and Social Sciences
13 ATHLOS: Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte 2253-6604
14 Baltic Journal of Health and Physical Activity 2080-1297
15 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
16 Biuletyn Edukacji Medialnej 1733-0297
17 Biuletyn Historii Wychowania 1233-2224
18 British Journal of Education, Society & Behavioural Science 2278-0998
19 Campus Wide Information Systems 1065-0741
20 Chowanna 0137-706X
21 Citizenship Teaching and Learning 1751-1917
22 ABC Journal of Advanced Research 2304-2621
23 Didactics of Mathematics 1733-7941
24 Dydaktyka informatyki 2083-3156
25 Dydaktyka Literatury 0324-8682
26 Dyskursy Młodych Andragogów 2084-2740
27 Economics&Sociology 2071-789X
28 EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej
29 Education and Training 0040-0912
30 Edukacja 0239-6858
31 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 1643-8779
32 Edukacja Elementarna 1896-2327
33 Edukacja Międzykulturowa 2299-4106
34 Edukacja Otwarta 1642-5227
35 Edukacja - Technika - Informatyka 2080-9069
36 Edukacja Ustawiczna Dorosłych 1507-6563
37 e-mentor 1731-6758
38 European Journal for Research on the Education and Learning of Adults 2000-7426
39 Family Medicine & Primary Care Review 1734-3402
40 Forum Oświatowe 0867-0323