ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: OBSTETRICS & GYNECOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Ginekologia Polska 0017-0011
2 Journal of Clinical and Biomedical Sciences 2231-4180
3 Clinical and Experimental Medical Letters 1895-2089
4 Current Gynecologic Oncology 2081-1632
5 Developmental Period Medicine 1428-345X
6 GCSMC Journal of Medical Sciences 2278-7399
7 Ginekologia i Położnictwo - medical project 1896-3315
8 Ginekologia po Dyplomie 1508-0102
9 American Journal of Case Reports, The
10 International Journal of Medical Research and Review 2321-127X
11 British Journal of Medicine and Medical Research 2231-0614
12 Lekarz. Czasopismo dla lekarza rodzinnego, internisty, pediatry. 1896-2920
13 Nowa Medycyna 1233-5991
14 Onkologia Info 1895-0485
15 Polska Kardiologia Prenatalna Echo Płodu 2084-008X
16 Położna Nauka i Praktyka 1898-6862
17 Prakticka gynekologie 1211-6645
18 Ultrasonografia 1429-7930
19 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
20 World Research Journal of Obstetrics and Gynecology 2277-6001
21 ŻYCIE I PŁODNOŚĆ 1898-2158