ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 American Journal of Experimental Agriculture 2231-0606
2 Animal Genetic Resources an international journal 2078-6336
3 Economic Sciences for Rural Development 1691-3078
4 Economics of Agriculture 0352-3462
5 Ekonomia 2080-5977
6 Ekonomika 1392-1258
7 Greener Journal of Agricultural Sciences
8 HortFlora Research Spectrum 2250-2823
9 Independent Journal of Management & Production
10 Indian Journal of Agricultural Research 0367-8245
11 International Journal of Ecological Economics and Statistics 0973-1385
12 Journal of Agribusiness and Rural Development 1899-5241
13 Journal of Agricultural Science and Technology: A 2161-6256
14 Journal of Agricultural Science and Technology: B 2161-6264
15 Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 1231-0948
16 Journal of Soil Science 2231-6833
17 LUCRARI STIINTIFICE SERIA AGRONOMIE 1454-7414
18 Nowości Warzywnicze 0208-6255
19 Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 1734-3488
20 Problems and Perspectives in Management 1727-7051
21 Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 0137-5423
22 PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO 1897-7626
23 Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 1899-9573
24 Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 0080-3715
25 Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 1508-3535
26 Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development 2284-7995
27 Studia Obszarów Wiejskich 1642-4689
28 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management 1732-324X
29 Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia 1507-4757
30 Vegetable Crops Research Bulletin 1506-9427
31 WIEŚ I ROLNICTWO 0137-1673
32 Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 1642-8145
33 World Research Journal of Agricultural & Biosystems Engineering 2319-3913
34 World Research Journal of Agricultural Biotechnology 2278-9847
35 World Research Journal of Agronomy 2320-3404
36 World Research Journal of Economics 2277-6028
37 ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO 1232-3578
38 Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 1234-0855
39 Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 2081-6960
40 Ziemniak Polski 1425-4263