ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: CLASSICS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Anabasis. Studia Classica et Orientalia 2082-8993
2 Archeologia (Poland) 0066-605X
3 Artibus et Historiae 0391-9064
4 BIULETYN NUMIZMATYCZNY 0006-4017
5 Classica Cracoviensia 1505-8913
6 Classica et Christiana 1842-3043
7 Classica Wratislaviensia. Acta Universitatis Wratislaviensis 0578-4387
8 Collectanea Philologica 1733-0319
9 Do-so-mo 1732-7636
10 Electrum. 1897-3426
11 EOS: commentarii Societatis Philologiae Polonorum 0012-7825
12 Etudes et Travaux [du Centre d`Archeologie Mediterraneenne de l`Academie Polonaise des Sciences] (abbreviated EtTrav.) 0079-3566
13 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką 1899-2722
14 Littera Antiqua
15 MATERIALE SI CERCETARI ARHEOLOGICE 0076-5147
16 Meander 0025-6285
17 Notae Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne 1426-5435
18 Nowy Filomata 1428-6327
19 PALAMEDES. A JOURNAL OF ANCIENT HISTORY 1896-8244
20 Polish Archaeology in the Mediterranean 1234-5415
21 POZNAŃ UNIVERSITY OF ECONOMICS REVIEW 1643-5877
22 PRACE FILOLOGICZNE. LITERATUROZNAWSTWO. 2084-6045
23 Res Historica 2082-6060
24 RIDROM. REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO ROMANO 1989-1970
25 Roczniki humanistyczne 0035-7707
26 ROZPRAWY MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE 1508-4302
27 SCRIPTA CLASSICA 1732-3509
28 SSP - Journal of Civil Engineering - Selected Scientific Papers 1336-9024
29 Studia Antiqua et Archaeologica 1224-2284
30 Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe 2084-140X
31 Studia Indogermanica Lodziensia 1506-7254
32 Studia Palmyreńskie 0081-6787
33 Symbolae Philologorum Posnaniensium 0302-7384
34 Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 1505-8808
35 Terminus. Czasopismo Wydziału Polonistyki UJ 2082-0984
36 Verbum Vitae 1644-8561
37 VOX PATRUM 0860-9411
38 Wiadomości Numizmatyczne 0043-5155
39 Wieki Stare i Nowe 1899-1556