ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: FAMILY STUDIES


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 FAMILY PROCESS 0014-7370
2 Trauma Violence & Abuse 1524-8380
3 CHILD ABUSE & NEGLECT 0145-2134
4 JOURNAL OF MARITAL AND FAMILY THERAPY 0194-472X
5 FUTURE OF CHILDREN 1054-8289
6 CHILD MALTREATMENT 1077-5595
7 PERSPECTIVES ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH 1538-6341
8 JOURNAL OF RESEARCH ON ADOLESCENCE 1050-8392
9 CULTURE HEALTH & SEXUALITY 1369-1058
10 JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY 0092-623X
11 JOURNAL OF MARRIAGE AND FAMILY 0022-2445
12 JOURNAL OF FAMILY PSYCHOLOGY 0893-3200
13 JOURNAL OF FAMILY PLANNING AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE 1471-1893
14 Parenting-Science and Practice 1529-5192
15 JOURNAL OF EARLY ADOLESCENCE 0272-4316
16 JOURNAL OF FAMILY ISSUES 0192-513X
17 JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE 0886-2605
18 JOURNAL OF FAMILY THERAPY 0163-4445
19 CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW 0190-7409
20 Child & Family Social Work 1356-7500
21 FAMILY RELATIONS 0197-6664
22 FAMILY & COMMUNITY HEALTH 0160-6379
23 JOURNAL OF FAMILY VIOLENCE 0885-7482
24 Families In Society-The Journal of Contemporary Social Services 1044-3894
25 AMERICAN JOURNAL OF FAMILY THERAPY 0192-6187
26 Child & Family Behavior Therapy 0731-7107
27 FAMILY LAW QUARTERLY 0014-729X
28 JOURNAL OF COMPARATIVE FAMILY STUDIES 0047-2328
29 JOURNAL OF FAMILY HISTORY 0363-1990
30 Teologia i Moralność 1898-2964
31 Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne 1730-6795
32 Studia Socialia Cracoviensia 2080-6604
33 Studia Socjologiczne 0039-3371
34 Studia Teologiczne i Humanistyczne 2084-4018
35 Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 0137-3420
36 Studia Warmińskie 0137-6624
37 Studia z Teorii Wychowania 2083-0998
38 Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 0137-3447
39 Tarnowskie Studia Teologiczne 0239-4472
40 Studia nad Rodziną 1429-2416