ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: HISTORY OF SOCIAL SCIENCES


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY 0022-0507
2 JOURNAL OF HISTORICAL GEOGRAPHY 0305-7488
3 European Review of Economic History 1361-4916
4 ECONOMIC HISTORY REVIEW 0013-0117
5 EXPLORATIONS IN ECONOMIC HISTORY 0014-4983
6 BUSINESS HISTORY 0007-6791
7 History of Psychology 1093-4510
8 JOURNAL OF PHILOSOPHY OF EDUCATION 0309-8249
9 BUSINESS HISTORY REVIEW 0007-6805
10 PAEDAGOGICA HISTORICA 0030-9230
11 AUSTRALIAN ECONOMIC HISTORY REVIEW 0004-8992
12 ENTERPRISE & SOCIETY 1467-2227
13 JOURNAL OF THE HISTORY OF THE BEHAVIORAL SCIENCES 0022-5061
14 Innovation-The European Journal of Social Science Research 1351-1610
15 NURSING HISTORY REVIEW 1062-8061
16 HISTORY OF PSYCHIATRY 0957-154X
17 SOCIAL SCIENCE HISTORY 0145-5532
18 HISTORY OF POLITICAL ECONOMY 0018-2702
19 JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLOGY 0952-1909
20 European Journal of the History of Economic Thought 0967-2567
21 JOURNAL OF URBAN HISTORY 0096-1442
22 LABOR HISTORY 0023-656X
23 JOURNAL OF FAMILY HISTORY 0363-1990
24 Studia Elbląskie 1507-9058
25 Roczniki humanistyczne 0035-7707
26 Roczniki Nauk Społecznych 0137-4176
27 Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1642-848X
28 Słupskie Studia Filozoficzne 1641-9669
29 Spotkania Europejskie 1689-6165
30 STAN RZECZY 2083-3059
31 Studia de Cultura 2083-7275
32 Roczniki Historii Socjologii 2084-2031
33 Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 1505-8808
34 The Journal of Philosophical Economics 1843-2298
35 Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 2299-2367
36 WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY 1731-982X
37 Zeszyty Naukowe Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych "PROBLEMY NAUK SPOŁECZNYCH" 1898-9438
38 Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1689-7374
39 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 1641-4381
40 Історичні і політологічні дослідження 2079-1828