ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: PLANNING & DEVELOPMENT


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Economic Systems Research 0953-5314
2 FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE 0015-1920
3 Studia Obszarów Wiejskich 1642-4689
4 Analele Universitatii din Oradea, Seria Geografie 1221-1273
5 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Horticulture and Landscape Architecture 1898-8784
6 Archives of Architecture and Urban Studies 0518-3138
7 BAROMETR REGIONALNY 1644-9398
8 Bezpieczeństwo Świat-Region-Polska 2083-0173
9 Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 0079-3493
10 BIULETYN SZADKOWSKI 1643-0700
11 Bulletin of Geography. Socio-economic Series 1732-4254
12 Człowiek i Środowisko 0137-3617
13 Academic Journal of Interdisciplinary Studies 2281-3993
14 EUROPA XXI 1429-7132
15 European Spatial Research and Policy 1231-1952
16 Acta Elbingensia 1730-9980
17 Finanse Komunalne 1232-0307
18 Folia Oeconomica Bochniensia 1731-2310
19 Foundations of Management 2080-7279
20 Geographia Polonica 0016-7282
21 Gospodarka Narodowa 0867-0005
22 HANDEL WEWNETRZNY 0438-5403
23 Instal 1640-8160
24 International Journal of Applied Services Marketing Perspectives 2279-0977
25 International Journal of Ecological Economics and Statistics 0973-1385
26 International Journal of Sustainable Development 1741-5268
27 Journal of Property Investment & Finance 1463-578X
28 Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering 2029-9990
29 Journal of Urban and Regional Analysis 2067-4082
30 MAZOWSZE Studia Regionalne 1689-4774
31 Prace Geograficzne 1644-3586
32 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2080-1653
33 Problemy Ekologii Krajobrazu 1899-3850
34 PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy 1733-2435
35 Procedia - Social and Behavioral Sciences
36 Przedsiębiorstwo Przyszłości 2080-8461
37 Przestrzeń i Forma 1895-3247
38 Quaestiones Geographicae 0137-477X
39 REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION 1733-2478
40 Revue de l’Association Forum Nord du Maroc 1114-9280