ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ANALYTICAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Analityka : nauka i praktyka 1509-4650
2 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
3 Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 0365-9445
4 Camera Separatoria 2083-6392
5 Camera Separatoria
6 Clinical and Experimental Medical Letters 1895-2089
7 Current Chemistry Letters 1927-7296
8 Farmacja Polska 0014-8261
9 International Journal of Advances in Pharmaceutical Analysis
10 International Journal of Chemical Research 0975-3699
11 International Journal of Pharmaceutical Chemistry
12 International Research Journal of Pure and Applied Chemistry 2231-3443
13 Journal of Bioequivalence & Bioavailability
14 Journal of Chemistry and Chemical Engineering 1934-7375
15 Journal of Pharma Research (JPR) 2319-5622
16 Journal of Scientific Research in Pharmacy (JSRP) 2277-9469
17 Journal of Thermodynamics & Catalysis
18 Karbo 1230-0446
19 Mediterranean Journal of Chemistry
20 MONITORNIG ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 1734-6762
21 Pasze Przemysłowe 1230-4743
22 PhytoChem & BioSub Journal
23 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1231-868X
24 Prace Instytutu Metalurgii Żelaza 0137-9941
25 Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 0035-7715
26 Scientia Pharmaceutica 0036-8709
27 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
28 World Journal of Pharmaceutical Research 2277-7105
29 Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia 0209-2654