ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: EDUCATION


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 JOURNAL OF NAVIGATION 0373-4633
2 Socioeconomica - The Scientific Journal for Theory and Practice of Socioeconomic Development
3 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione 2081-3325
4 Antropomotoryka 1731-0652
5 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
6 British Journal of Education, Society & Behavioural Science 2278-0998
7 Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology/Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia 1640-9019
8 Chowanna 0137-706X
9 Czasopismo Aptekarskie 1233-2755
10 CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO 1734-5537
11 Didactica Mathematicae 0208-8916
12 Dyskursy Młodych Andragogów 2084-2740
13 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 1643-8779
14 Edukacja Humanistyczna (Szczecin) 1507-4943
15 Edukacja - Technika - Informatyka 2080-9069
16 Episteme (UKSW) 2081-4801
17 Eurasian Journal of Family Medicine 2147-3161
18 Farmacja Szpitalna w Polsce i na Świecie 1897-4163
19 Forum Eksploatatora 1640-8624
20 Forum Logopedyczne 1732-1301
21 Forum Oświatowe 0867-0323
22 Forum Pedagogiczne 2083-6325
23 General and Professional Education 2084-1469
24 Geomatyka i Inżynieria 2082-2952
25 Greener Journal of Educational Research
26 Hrvatska revija za rehabilitacijska istrazivanja / Croatian Review of Rehabilitation Research 1331-3010
27 ICTACT Journal on Image and Video Processing 0976-9099
28 International e-Journal of Science, Medicine & Education 2231-8194
29 International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) 2334-847X
30 International Journal of Engineering, Science and Mathematics
31 International Journal of Information Engineering and Electronic Business 2074-9023
32 International Journal of Information Technology and Computer Science 2074-9007
33 Journal of Education 2249-5517
34 Journal of Educational and Social Research 2239-978X
35 JOURNAL OF MARINE TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT 1844-6116
36 Journal of Modern Education Review 2155-7993
37 Anestezjologia Intensywna Terapia 0209-1712
38 Journal of Science Education 0124-5481
39 Journal of technology and science education 2014-5349
40 Kwartalnik Edukacyjny 1230-7556