ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: SCIENTIFIC DISCIPLINES


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 JOURNAL OF NAVIGATION 0373-4633
2 International Journal of Information Technology and Computer Science 2074-9007
3 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione 2081-3325
4 Antropomotoryka 1731-0652
5 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
6 Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology/Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia 1640-9019
7 Chowanna 0137-706X
8 Didactica Mathematicae 0208-8916
9 Dyskursy Młodych Andragogów 2084-2740
10 Edukacja Humanistyczna (Szczecin) 1507-4943
11 Edukacja - Technika - Informatyka 2080-9069
12 Episteme (UKSW) 2081-4801
13 Eurasian Journal of Family Medicine 2147-3161
14 Forum Eksploatatora 1640-8624
15 Forum Pedagogiczne 2083-6325
16 General and Professional Education 2084-1469
17 Geomatyka i Inżynieria 2082-2952
18 ICTACT Journal on Image and Video Processing 0976-9099
19 International e-Journal of Science, Medicine & Education 2231-8194
20 International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) 2334-847X
21 International Journal of Engineering, Science and Mathematics
22 International Journal of Information Engineering and Electronic Business 2074-9023
23 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 1689-9903
24 Journal of Education 2249-5517
25 Journal of Educational and Social Research 2239-978X
26 JOURNAL OF MARINE TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT 1844-6116
27 Anestezjologia Intensywna Terapia 0209-1712
28 Journal of Science Education 0124-5481
29 MEFANET Journal 1805-9163
30 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty
31 NEODIDAGMATA 0077-653X
32 Oświatologia / Освітологія 2226-3012
33 Pedagogika 1392-0340
34 Pedagogika Szkoły Wyższej 2083-4381
35 Postępy Fizyki 0032-5430
36 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika 1734-185X
37 Problems of Education in the 21st Century 1822-7864
38 Roczniki Socjologii Rodziny 0867-2059
39 Science, Technology and Arts Research Journal 2226-7522
40 Studia Pedagogiczne 0081-6795