ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Anestezjologia Intensywna Terapia 0209-1712
2 e-Preservation Science 1854-3928
3 Frattura ed Integrità Strutturale
4 Medical Robotics Reports 2299-7407
5 Polish Journal of Medical Physics and Engineering 1425-4689
6 Pomiary Automatyka Kontrola 0032-4140
7 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
8 Wybrane Problemy Inżynierskie 2083-1021
9 Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne 1732-1166
10 Метрологія та прилади / Metrologia ta prylady 2307-2180