ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: STATISTICS & PROBABILITY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 JOURNAL OF NAVIGATION 0373-4633
2 PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS 0208-4147
3 Multiple Criteria Decision Making 2084-1531
4 Biometrical Letters 1896-3811
5 Data Processing Systems 1681-7710
6 Discussiones Mathematicae Probability and Statistics 1509-9423
7 Economic cybernetics 2077-8031
8 Ekonometria 1507-3866
9 International Journal of Arts and Sciences 1944-6934
10 Journal of Bioequivalence & Bioavailability
11 Journal of KONBiN 1895-8281
12 Journal of Mathematics and Applications 1733-6775
13 Annales Mathematicae Silesianae 0860-2107
14 Materiały i Studia NBP 2084-6258
15 Model Assisted Statistics and Applications 1574-1699
16 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
17 National Bank of Poland Working Paper Series 2084-624X
18 Operations Research and Decisions 2081-8858
19 Postępy Fizyki 0032-5430
20 ASK: RESEARCH & METHODS 1234-9224
21 PRZEGLĄD STATYSTYCZNY 0033-2372
22 Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 1899-9573
23 Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 1232-4671
24 Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne 2081-478X
25 STATISTICS IN TRANSITION 1234-7655
26 Studia Bezpieczeństwa Narodowego 2082-2677
27 Studia Demograficzne 0039-3134
28 Teaching Statistics 0141-982X
29 Wiadomości Statystyczne 0043-518X
30 Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego 2299-0410
31 Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 1644-8979