ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: TOXICOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Annual Review of Pharmacology and Toxicology 0362-1642
2 Nanotoxicology 1743-5390
3 MUTATION RESEARCH-REVIEWS IN MUTATION RESEARCH 1383-5742
4 Archives of Toxicology 0340-5761
5 CRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY 1040-8444
6 JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART B-CRITICAL REVIEWS 1093-7404
7 Drugs 0012-6667
8 TOXICOLOGICAL SCIENCES 1096-6080
9 REVIEWS OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY 0179-5953
10 TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 0041-008X
11 MUTATION RESEARCH-FUNDAMENTAL AND MOLECULAR MECHANISMS OF MUTAGENESIS 0027-5107
12 CLINICAL TOXICOLOGY 1556-3650
13 TOXICOLOGY 0300-483X
14 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART C-ENVIRONMENTAL CARCINOGENESIS & ECOTOXICOLOGY REVIEWS 1059-0501
15 Chemical Research in Toxicology 0893-228X
16 AQUATIC TOXICOLOGY 0166-445X
17 NEUROTOXICOLOGY 0161-813X
18 TOXICOLOGY LETTERS 0378-4274
19 REPRODUCTIVE TOXICOLOGY 0890-6238
20 Environmental Toxicology and Chemistry 0730-7268
21 Environmental Toxicology 1520-4081
22 Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology 1559-0631
23 DNA Repair 1568-7864
24 JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY 0260-437X
25 TOXICOLOGY IN VITRO 0887-2333
26 Food and Chemical Toxicology 0278-6915
27 JOURNAL OF ANALYTICAL TOXICOLOGY 0146-4760
28 DRUG SAFETY 0114-5916
29 MUTAGENESIS 0267-8357
30 NEUROTOXICOLOGY AND TERATOLOGY 0892-0362
31 MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH 0141-1136
32 Ecotoxicology and Environmental Safety 0147-6513
33 Ecotoxicology 0963-9292
34 Cell Biology and Toxicology 0742-2091
35 Environmental and Molecular Mutagenesis 0893-6692
36 CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS 0009-2797
37 TOXICON 0041-0101
38 MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS 1383-5718
39 BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 1742-7835
40 THERAPEUTIC DRUG MONITORING 0163-4356