ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: TOXICOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
81 Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 0035-7715
82 Przegląd Lekarski 0033-2240
83 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1231-868X
84 Pestycydy 0208-8703
85 Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 1505-7054
86 Journal of Toxicology Research 0976-8769
87 Journal of PharmaSciTech 2231-3788
88 Journal of Bioanalysis & Biomedicine
89 Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego 2299-0410
90 International Journal of Phytopharmacy
91 International Journal of Pharmacology and Therapeutics
92 International Journal of Pharmaceutical Applications. 0976-2639
93 International Journal of Biochemistry Research & Review 2231-086X
94 HIV and AIDS Review 1730-1270
95 Forum Eksploatatora 1640-8624
96 Environmental Biotechnology 1734-4964
97 Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences 2084-980X
98 Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment 0265-203X
99 Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2221-1691
100 Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 0324-8267
101 Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie 1642-3828
102 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Pharmacia, sectio DDD 0867-0609