ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: HARDWARE & ARCHITECTURE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Scientific Programming 1058-9244
2 Journal of Computer Science and Control Systems 1844-6043
3 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki 1427-3578
4 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
5 Communications in Computer and Information Science 1865-0929
6 COMPUSOFT 'An International Journal of Advanced Computer Technology'
7 Computer Engineering and Applications 1002-8331
8 Computer Science 1508-2806
9 Computer Technology and Application 1934-7332
10 Electronics 1450-5843
11 Information Systems in Management 2084-5537
12 International Journal of Computer Science and Network Security 1738-7906
13 International Journal of Electronics and Telecommunications 0867-6747
14 International Journal of Image, Graphics and Signal Processing 2074-9074
15 International Journal of Information Technology and Computer Sciences Perspectives 2319-9016
16 International Journal of Intelligent Systems and Applications 2074-904X
17 International Journal of Networking 2249-278X
18 International Journal of Wireless Communication 2231-3559
19 International Review on Computers and Software (IRECOS) 1828-6003
20 Journal of Applied Computer Science Methods 1689-9636
21 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
22 Journal of Grid and Distributed Computing 2249-7056
23 Journal of Theoretical and Applied Computer Science 2299-2634
24 Metody Informatyki Stosowanej 1898-5297
25 Scientific Bulletin, Series: Electronics and Computer Science 1453-1119
26 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio AI Informatica 1732-1360
27 Studia i Materiały Informatyki Stosowanej 1689-6300
28 Studia Informatica 0208-7286
29 Studia z Automatyki i Informatyki 0867-3977
30 Theoretical and Applied Informatics 1896-5334
31 Wiadomości Elektrotechniczne 0043-5112
32 World Research Journal of Computer Architecture 2278-8514
33 World Research Journal of Human-Computer Interaction 2278-8476
34 WSEAS Transactions on Computers 1109-2750
35 Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Technicznych 2299-3355
36 Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka 1644-0331
37 Zeszyty Naukowe Telekomunikacja I Elektronika 1899-0088
38 Zeszyty Naukowe WSEI seria TRANSPORT i INFORMATYKA 2084-8005
39 Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne 1732-1166
40 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki 1643-0689