ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: EDUCATIONAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica 2084-5596
2 Citizenship Teaching and Learning 1751-1917
3 Dydaktyka Literatury 0324-8682
4 EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej
5 Edukacja 0239-6858
6 Edukacja Międzykulturowa 2299-4106
7 Ethics in Progress 2084-9257
8 Europe's Journal of Psychology
9 Forum Oświatowe 0867-0323
10 Horyzonty Psychologii 2083-5248
11 Hrvatska revija za rehabilitacijska istrazivanja / Croatian Review of Rehabilitation Research 1331-3010
12 International Journal of Creativity and Problem Solving 1598-723X
13 Journal of Behavioral sciences in Asia
14 Journal of Education 2249-5517
15 Journal of Modern Education Review 2155-7993
16 Journal of technology and science education 2014-5349
17 Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia 2083-2753
18 L1– Educational Studies in Language and Literature 1567-6617
19 "Nauczyciel i Szkoła" 1426-9899
20 Oświatologia / Освітологія 2226-3012
21 Pedagogia Ojcostwa 2082-3487
22 Pedagogika 1392-0340
23 Pedagogika Katolicka 1898-3685
24 Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy 2082-8411
25 POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE 1642-1043
26 Praca Zdrowie Bezpieczeństwo 1642-4670
27 Problems of Psychology in the 21st Century 2029-8587
28 PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE 0552-2188
29 Problemy Profesjologii 1895-197X
30 Procedia - Social and Behavioral Sciences
31 Przegląd humanistyczny. Pedagogika. Politologia. Filologia 2080-931X
32 PRZEGLĄD PEDAGOGICZNY 1897-6557
33 Przegląd Więziennictwa Polskiego 1230-4433
34 Psychologia Rozwojowa 1895-6297
35 ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 1429-186X
36 Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN 0079-3418
37 Romanian Journal of School Psychology 2248-244X
38 Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 0239-4375
39 Socialine teorija, empirija, politika ir praktika 1648-2425
40 STUDIA DYDAKTYCZNE 1230-1760