ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: PARASITOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 PLoS Pathogens 1553-7366
2 Advances in Parasitology 0065-308X
3 TRENDS IN PARASITOLOGY 1471-4922
4 PLoS Neglected Tropical Diseases 1935-2735
5 International Journal for Parasitology 0020-7519
6 Parasites & Vectors 1756-3305
7 MALARIA JOURNAL 1475-2875
8 PARASITOLOGY 0031-1820
9 VETERINARY PARASITOLOGY 0304-4017
10 Acta Tropica 0001-706X
11 PARASITE IMMUNOLOGY 0141-9838
12 Parasitology Research 0932-0113
13 PARASITOLOGY INTERNATIONAL 1383-5769
14 MOLECULAR AND BIOCHEMICAL PARASITOLOGY 0166-6851
15 EXPERIMENTAL PARASITOLOGY 0014-4894
16 MEMORIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ 0074-0276
17 JOURNAL OF HELMINTHOLOGY 0022-149X
18 SYSTEMATIC PARASITOLOGY 0165-5752
19 JOURNAL OF PARASITOLOGY 0022-3395
20 ANNALS OF TROPICAL MEDICINE AND PARASITOLOGY 0003-4983
21 FOLIA PARASITOLOGICA 0015-5683
22 Annals of Agricultural and Environmental Medicine 1232-1966
23 PARASITE-JOURNAL DE LA SOCIETE FRANCAISE DE PARASITOLOGIE 1252-607X
24 Acta Parasitologica 1230-2821
25 Iranian Journal of Arthropod Borne- Diseases 1735-7179
26 TROPICAL BIOMEDICINE 0127-5720
27 COMPARATIVE PARASITOLOGY 1525-2647
28 HELMINTHOLOGIA 0440-6605
29 Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 0042-4870
30 Asian Pacific Journal of Tropical Disease 2222-1808
31 British Microbiology Research Journal 2231-0886
32 Baltic Coastal Zone 1643-0115
33 Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2221-1691
34 Annals of Parasitology 0043-5163
35 Forum Eksploatatora 1640-8624
36 REVISTA BRASILEIRA DE PARASITOLOGIA VETERINARIA 0103-846X
37 International Journal of Parasitology Research 0975-3702
38 Journal of Bacteriology & Parasitology
39 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
40 PLoS Neglected Tropical Diseases 1935-2727