ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: TRANSPLANTATION


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION 1053-2498
2 American Journal of Transplantation 1600-6135
3 LIVER TRANSPLANTATION 1527-6465
4 TRANSPLANTATION 0041-1337
5 STEM CELLS AND DEVELOPMENT 1547-3287
6 NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION 0931-0509
7 Bone Marrow Transplantation 0268-3369
8 BIOLOGY OF BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION 1083-8791
9 CELL TRANSPLANTATION 0963-6897
10 Current Opinion in Organ Transplantation 1087-2418
11 Xenotransplantation 0908-665X
12 TRANSPLANT INTERNATIONAL 0934-0874
13 Transplant Infectious Disease 1398-2273
14 ARTIFICIAL ORGANS 0160-564X
15 CLINICAL TRANSPLANTATION 0902-0063
16 ASAIO JOURNAL 1058-2916
17 TRANSPLANT IMMUNOLOGY 0966-3274
18 JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS 1434-7229
19 Pediatric Transplantation 1397-3142
20 Annals of Transplantation 1425-9524
21 Transplantation Proceedings 0041-1345
22 International Journal of Artificial Organs 0391-3988
23 JOURNAL OF NAVIGATION 0373-4633
24 Experimental and Clinical Transplantation 1304-0855
25 Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 1731-5530
26 DIALYSIS & TRANSPLANTATION 0090-2934
27 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
28 Forum Nefrologiczne 1899-3338
29 Ultrasonografia 1429-7930
30 Clinical and Experimental Medical Letters 1895-2089
31 Cell Medicine 2155-1790
32 Lekarz. Czasopismo dla lekarza rodzinnego, internisty, pediatry. 1896-2920
33 Transport Miejski i Regionalny 1732-5153