ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: AEROSPACE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Archive of Mechanical Engineering 0004-0738
2 Archives of Transport System Telematics 1899-8208
3 Archivum Combustionis 0208-4198
4 Archiwum Spalania 1641-8549
5 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
6 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
7 Fatigue of Aircraft Structures 2081-7738
8 INCAS BULLETIN 2066-8201
9 International Journal of Engineering Research
10 International Review of Aerospace Engineering (IREASE) 1973-7459
11 Journal of KONBiN 1895-8281
12 Journal of KONES 1231-4005
13 Mechanik 0025-6552
14 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669
15 Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych 1234-3544
16 Proceedings of National Aviation University = Вісник Національного Авіаційного Університету 1813-1166
17 Reliability: Theory & Applications 1932-2321
18 Reports on Geodesy 0867-3179
19 Review of the Air Force Academy 2069-3990
20 Świat Obrabiarek 1895-6564
21 Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery 0079-3205
22 World Research Journal of Engineering and Technology 2278-8530