ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: CRYSTALLOGRAPHY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 CRYSTAL GROWTH & DESIGN 1528-7483
2 CRYSTENGCOMM 1466-8033
3 Journal of Applied Crystallography 0021-8898
4 PROGRESS IN CRYSTAL GROWTH AND CHARACTERIZATION OF MATERIALS 0960-8974
5 ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY 0907-4449
6 Liquid Crystals 0267-8292
7 ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A 0108-7673
8 ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION B-STRUCTURAL SCIENCE 0108-7681
9 POLYHEDRON 0277-5387
10 STRUCTURAL CHEMISTRY 1040-0400
11 JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING 1093-3263
12 Journal of Crystal Growth 0022-0248
13 JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY 0923-0750
14 Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications 1569-4410
15 ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE 0044-2968
16 ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 1733-3490
17 PHASE TRANSITIONS 0141-1594
18 CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY 0232-1300
19 Acta Crystallographica Section F-Structural Biology and Crystallization Communications 1744-3091
20 CHINESE JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY 0254-5861
21 Journal of Chemical Crystallography 1074-1542
22 MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS 1542-1406
23 CRYSTALLOGRAPHY REPORTS 1063-7745
24 ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS 0108-2701
25 ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE-NEW CRYSTAL STRUCTURES 1433-7266
26 ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE 1600-5368
27 Przegląd Spawalnictwa 0033-2364
28 Postępy Fizyki 0032-5430
29 Polimery w Medycynie 0370-0747
30 Metallurgy and Foundry Engineering 1230-2325
31 Current Topics in Biophysics Online 1232-9630
32 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
33 Archives of Foundry Engineering 1897-3310