ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: CHEMICAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Central European Journal of Energetic Materials 1733-7178
2 ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 1733-3490
3 Polish Journal of Chemical Technology 1509-8117
4 Cement Wapno Beton 1425-8129
5 International Review of Chemical Engineering - Rapid Communications (IRECHE) 2035-1755
6 CALEDONIAN JOURNAL OF ENGINEERING 1999-9496
7 Camera Separatoria 2083-6392
8 Camera Separatoria
9 Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych 1896-7205
10 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
11 Drogownictwo 0012-6357
12 ELASTOMERY 1427-3519
13 International Journal of Biotechnology, Chemical & Environmental Engineering 2278-0696
14 International Journal of Chemical Sciences and Applications 0976-2590
15 International Journal of Engineering Research
16 INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE & APPLIED RESEARCH IN ENGINEERING & TECHNOLOGY
17 International Journal of Research in Chemistry and Environment (IJRCE)
18 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
19 International Review on Modelling and Simulations (IREMOS) 1974-9821
20 Inżynieria i Aparatura Chemiczna 0368-0827
21 Journal of Chemical Engineering & Process Technology
22 Journal of Chemistry and Chemical Engineering 1934-7375
23 Materiały Wysokoenergetyczne 2083-0165
24 Nafta-Gaz 0867-8871
25 Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 1230-7408
26 Archivum Combustionis 0208-4198
27 Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN 1509-0760
28 Proceedings of National Aviation University = Вісник Національного Авіаційного Університету 1813-1166
29 Przetwórstwo Tworzyw 1429-0472
30 Reliability: Theory & Applications 1932-2321
31 Świat Obrabiarek 1895-6564
32 Technologia Wody 2080-1467
33 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
34 World Research Journal of Engineering and Technology 2278-8530
35 Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia 0209-2654